Menu

Bliv medlem / Kontingent / Udmeldelse

Kontingent for 2021

Kontingentsatser for Havdrup Fodbold

 

Årgang / Type Årligt Halvårligt Kvartårligt Månedligt
U5 - U7 600,00
2 x 300,00
   
U8 - U15
1.200,00
  4 x 300,00
 
Senior med træner 1.600,00
    12 x 133,00
Senior uden træner
1.200,00
    12 x 100,00
Oldgirls / Oldboys
1.200,00
  4 x 300,00
 
Over 65 år
600,00
  4 x 150,00
 
         
Fodbold Fitness
600,00
2 x 300,00
   
Efterskolekontingent
500,00
2 x 250,00
   
Passivt- / støttemedlem
250,00
     

 

Indmeldelse sker ved udfyldelse af nedenstående blanket.

 

Medlemskab af Havdrup Fodbold, herunder kontingent forpligtelse, gælder for et halvt år ad gangen.

Medlemskabet er bindende i hele kontingentperioden, uanset om man meldes ind eller ud i løbet af en kontingent periode.

Dette gælder også uanset om man betaler kontingentet månedligt, kvartårligt eller halvårligt.

Der ydes ikke refusion på indbetalt kontingent.

Indmeldes man indenfor de sidste måneder i en kontingent periode, kan der dispenseres for fuldt kontingent - vurderes individuelt.

Udmeldelse af klubben skal ske ved skriftlig henvendelse til kassereren (Se mail adresse under Bestyrelse).

Der ydes ikke refusion på indbetalt kontingent.